راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش¬هاي مراقبت ويژه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
EVIDENCE BASED CARE
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   7،17 )
 

راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش¬هاي مراقبت ويژه

عليرضا  تسعيري

 
 
عنوان مقاله: راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش¬هاي مراقبت ويژه
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: SID/Iranmedex/Magiran
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس نشده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پرستاري
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش¬هاي مراقبت ويژه91465

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?