مقايسه اثر نوار حاوي ژل خنک کننده با بسته يخ برشدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله زنان مامائي و نازائي ايران
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   79،86 )
 

مقايسه اثر نوار حاوي ژل خنک کننده با بسته يخ برشدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي

شهين دخت  نوابي ريگي

 
 
عنوان مقاله: مقايسه اثر نوار حاوي ژل خنک کننده با بسته يخ برشدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه اثر نوار حاوي ژل خنک کننده با بسته يخ برشدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي 86702

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?