فلوريد سمنتو اسئوس ديسپلازي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد
  دوره  :سال  1389 :صفحه   (   345،354 )
 

فلوريد سمنتو اسئوس ديسپلازي

فاطمه  فرازي

 
 
عنوان مقاله: فلوريد سمنتو اسئوس ديسپلازي
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : فلوريد سمنتو اسئوس ديسپلازي 89797

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?