مقايسۀ ميزان گير روکش هاي سمان شده با سه نوع سمان گلاس يونومر، زينک فسفات و رزيني بر روي کور ساخته شده از کامپوزيت چسبنده پس از استرس هاي حرار

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   125،132 )
 

مقايسۀ ميزان گير روکش هاي سمان شده با سه نوع سمان گلاس يونومر، زينک فسفات و رزيني بر روي کور ساخته شده از کامپوزيت چسبنده پس از استرس هاي حرار

غلامرضا  کفشدارگوهريان

 
 
عنوان مقاله: مقايسۀ ميزان گير روکش هاي سمان شده با سه نوع سمان گلاس يونومر، زينک فسفات و رزيني بر روي کور ساخته شده از کامپوزيت چسبنده پس از استرس هاي حرار
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: پروتز ثابت
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسۀ ميزان گير روکش هاي سمان شده با سه نوع سمان گلاس يونومر، زينک فسفات و رزيني بر روي کور ساخته شده از کامپوزيت چسبنده پس از استرس هاي حرار85361

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?