بررسي ارتباط هليکوباکتر پيلوري با پيدايش سرطان سلول سنگفرشي حنجره و هيپوفارنکس

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   89،94 )
 

بررسي ارتباط هليکوباکتر پيلوري با پيدايش سرطان سلول سنگفرشي حنجره و هيپوفارنکس

سامان  رضايي

 
 
عنوان مقاله: بررسي ارتباط هليکوباکتر پيلوري با پيدايش سرطان سلول سنگفرشي حنجره و هيپوفارنکس
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: گوش و حلق وبيني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي ارتباط هليکوباکتر پيلوري با پيدايش سرطان سلول سنگفرشي حنجره و هيپوفارنکس86301

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?