گزارش دو مورد لشمانيازيس لب

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   87،94 )
 

گزارش دو مورد لشمانيازيس لب

مريم  مشاوري نيا

 
 
عنوان مقاله: گزارش دو مورد لشمانيازيس لب
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : گزارش دو مورد لشمانيازيس لب87403

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?