مقايسه درمان داخل مثانه اي شيمي درماني با ايمونوتراپي در سرطانهاي سطحي مثانه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   7،14 )
 

مقايسه درمان داخل مثانه اي شيمي درماني با ايمونوتراپي در سرطانهاي سطحي مثانه

محمد مهدي  ايماني

 
 
عنوان مقاله: مقايسه درمان داخل مثانه اي شيمي درماني با ايمونوتراپي در سرطانهاي سطحي مثانه
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: اورولوژي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه درمان داخل مثانه اي شيمي درماني با ايمونوتراپي در سرطانهاي سطحي مثانه85302

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?