بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي ارتباط پروتئين واکنشي c با شواهد بافت شناسي کوريو آمنيوتيت در پارگي زودرس قبل از ترم پرده ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
زنان مامائي و نازائي ايران
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1،8 )
 

بررسي ارتباط پروتئين واکنشي c با شواهد بافت شناسي کوريو آمنيوتيت در پارگي زودرس قبل از ترم پرده ها

فريبا  زمرشيدي

 
 
عنوان مقاله: بررسي ارتباط پروتئين واکنشي c با شواهد بافت شناسي کوريو آمنيوتيت در پارگي زودرس قبل از ترم پرده ها
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي ارتباط پروتئين واکنشي c با شواهد بافت شناسي کوريو آمنيوتيت در پارگي زودرس قبل از ترم پرده ها91364

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?