بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارزيابي شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهاي بهداشتي در زمينه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   13،20 )
 

ارزيابي شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهاي بهداشتي در زمينه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)

نرجس  بحري بيناباج

 
 
عنوان مقاله: ارزيابي شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهاي بهداشتي در زمينه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده علوم پزشکي گناباد
رشته تخصصی: مامايي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : ارزيابي شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهاي بهداشتي در زمينه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)91246

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?