بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد باليني دانشجويان مامايي در محيط کارآموزي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Future of Medical Education Journal
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   13،18 )
 

بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد باليني دانشجويان مامايي در محيط کارآموزي

سارا  حسيني

 
 
عنوان مقاله: بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد باليني دانشجويان مامايي در محيط کارآموزي
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی: مامايي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد باليني دانشجويان مامايي در محيط کارآموزي91242

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?