بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کيفيت حمايت از بيمار توسط پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي مشهد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   32،32 )
 

کيفيت حمايت از بيمار توسط پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي مشهد

سميه  خضرلو

 
 
عنوان مقاله: کيفيت حمايت از بيمار توسط پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي مشهد
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : کيفيت حمايت از بيمار توسط پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي مشهد90927

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?