بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تغييرات سطح سرمي نيتريک اکسايد در مراحل مختلف ادم مغزي تروماتيک

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   52،57 )
 

تغييرات سطح سرمي نيتريک اکسايد در مراحل مختلف ادم مغزي تروماتيک

مجيد  خزاعي

 
 
عنوان مقاله: تغييرات سطح سرمي نيتريک اکسايد در مراحل مختلف ادم مغزي تروماتيک
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: SID/Iranmedex/Magiran
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس نشده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: فيزيولوژي
دوره تحصیلی: نامشخص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تغييرات سطح سرمي نيتريک اکسايد در مراحل مختلف ادم مغزي تروماتيک90915

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?