بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارزش تشخيصي قطر عرضي ميکائيل ساکرال در تلفيق با قد زنان نخست‏زا در پيشگويي زايمان سخت

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Birjand University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   174،182 )
 

ارزش تشخيصي قطر عرضي ميکائيل ساکرال در تلفيق با قد زنان نخست‏زا در پيشگويي زايمان سخت

راحله  جهان تيغ

 
 
عنوان مقاله: ارزش تشخيصي قطر عرضي ميکائيل ساکرال در تلفيق با قد زنان نخست‏زا در پيشگويي زايمان سخت
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : ارزش تشخيصي قطر عرضي ميکائيل ساکرال در تلفيق با قد زنان نخست‏زا در پيشگويي زايمان سخت90914

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?