بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تأثير برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نويسي پرستاران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Evidence Based Care
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   75،83 )
 

تأثير برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نويسي پرستاران

حکيمه  سابقي

 
 
عنوان مقاله: تأثير برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نويسي پرستاران
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: SID/Iranmedex/Magiran
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس نشده (بين المللي)
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی: پرستاري
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک: hakimeh.sabeghi @gmail
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تأثير برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نويسي پرستاران91162

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?