بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاثير برنامه آموزشي بهداشت دهان و دندان بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم هاي باردار (مشهد-ايران)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Mashhad Dental School
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1،12 )
 

تاثير برنامه آموزشي بهداشت دهان و دندان بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم هاي باردار (مشهد-ايران)

نرجس  بحري بيناباج

 
 
عنوان مقاله: تاثير برنامه آموزشي بهداشت دهان و دندان بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم هاي باردار (مشهد-ايران)
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: Chemical Abstract
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده علوم پزشکي گناباد
رشته تخصصی: مامايي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تاثير برنامه آموزشي بهداشت دهان و دندان بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم هاي باردار (مشهد-ايران)91155

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?