بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي اثر آب نمک ولرم در کاهش درد پس از نخ گذاري جهت قالب گيري در پروتز ثابت

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   263،268 )
 

بررسي اثر آب نمک ولرم در کاهش درد پس از نخ گذاري جهت قالب گيري در پروتز ثابت

محمدرضا  صابوني

 
 
عنوان مقاله: بررسي اثر آب نمک ولرم در کاهش درد پس از نخ گذاري جهت قالب گيري در پروتز ثابت
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: پروتز ثابت
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي اثر آب نمک ولرم در کاهش درد پس از نخ گذاري جهت قالب گيري در پروتز ثابت85372

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?