بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي و رابطه آن با سلامت اين دندان ( 7 ساله مشهد ( 1384 - در کودکان 8

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   225،232 )
 

بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي و رابطه آن با سلامت اين دندان ( 7 ساله مشهد ( 1384 - در کودکان 8

طاهره  زواشکياني

 
 
عنوان مقاله: بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي و رابطه آن با سلامت اين دندان ( 7 ساله مشهد ( 1384 - در کودکان 8
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي و رابطه آن با سلامت اين دندان ( 7 ساله مشهد ( 1384 - در کودکان 885368

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |



Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?