بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاثير درمان با پروتز کامل بر سطح سرمي آهن و اسيد فوليک در بيماران بخش پروتز دانشکده دندانپزشکي مشهد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   133،140 )
 

تاثير درمان با پروتز کامل بر سطح سرمي آهن و اسيد فوليک در بيماران بخش پروتز دانشکده دندانپزشکي مشهد

سيدجلال  مهدويان

 
 
عنوان مقاله: تاثير درمان با پروتز کامل بر سطح سرمي آهن و اسيد فوليک در بيماران بخش پروتز دانشکده دندانپزشکي مشهد
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تاثير درمان با پروتز کامل بر سطح سرمي آهن و اسيد فوليک در بيماران بخش پروتز دانشکده دندانپزشکي مشهد85362

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?