بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي اثر جدا کننده داي (ميکروفيلم) بر روي سختي سطحي داي گچي در شرايط مختلف

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   79،86 )
 

بررسي اثر جدا کننده داي (ميکروفيلم) بر روي سختي سطحي داي گچي در شرايط مختلف

محمدرضا  صابوني

 
 
عنوان مقاله: بررسي اثر جدا کننده داي (ميکروفيلم) بر روي سختي سطحي داي گچي در شرايط مختلف
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: پروتز ثابت
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي اثر جدا کننده داي (ميکروفيلم) بر روي سختي سطحي داي گچي در شرايط مختلف85358

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?