بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسي همبستگي عفونت هليکوباکترپيلوري با ويژگي هاي جمعيت شناختي کارکنان مراکز بهداشتي درماني فاقد علائم گوارشي شهر زاهدان در سال هاي87-86

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Ofogh-e-Danesh Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   25،34 )
 

بررسي همبستگي عفونت هليکوباکترپيلوري با ويژگي هاي جمعيت شناختي کارکنان مراکز بهداشتي درماني فاقد علائم گوارشي شهر زاهدان در سال هاي87-86

مهدي  جباري نوقابي

 
 
عنوان مقاله: بررسي همبستگي عفونت هليکوباکترپيلوري با ويژگي هاي جمعيت شناختي کارکنان مراکز بهداشتي درماني فاقد علائم گوارشي شهر زاهدان در سال هاي87-86
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه فردوسي مشهد
رشته تخصصی: آمار زيستي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي همبستگي عفونت هليکوباکترپيلوري با ويژگي هاي جمعيت شناختي کارکنان مراکز بهداشتي درماني فاقد علائم گوارشي شهر زاهدان در سال هاي87-8690773

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?