بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نقش مد خودپنداره الگوي سازگاري روي در تبعيت از رژيم غذايي در مبتلايان به نارسايي قلب

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Ofogh-e-Danesh Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   18،24 )
 

نقش مد خودپنداره الگوي سازگاري روي در تبعيت از رژيم غذايي در مبتلايان به نارسايي قلب

شهناز  احراري

 
 
عنوان مقاله: نقش مد خودپنداره الگوي سازگاري روي در تبعيت از رژيم غذايي در مبتلايان به نارسايي قلب
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : نقش مد خودپنداره الگوي سازگاري روي در تبعيت از رژيم غذايي در مبتلايان به نارسايي قلب90772

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?