بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاثير آموزش ارتباط پزشک و بيمار بر مهارت ارتباطي دانشجويان پزشکي عمومي با بيماران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The Future of Medical Education Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   8،11 )
 

تاثير آموزش ارتباط پزشک و بيمار بر مهارت ارتباطي دانشجويان پزشکي عمومي با بيماران

زهرا  موفقي

 
 
عنوان مقاله: تاثير آموزش ارتباط پزشک و بيمار بر مهارت ارتباطي دانشجويان پزشکي عمومي با بيماران
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: بيمارستان قائم(عج)
رشته تخصصی: پرستاري
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : تاثير آموزش ارتباط پزشک و بيمار بر مهارت ارتباطي دانشجويان پزشکي عمومي با بيماران90752

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?