بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارشي از وقوع يک عارضه بسيار نادر انفجار در مثانه در هنگام عمل حذف آندوسکوپيک پروستات از طريق مجرا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   ، )
 

گزارشي از وقوع يک عارضه بسيار نادر انفجار در مثانه در هنگام عمل حذف آندوسکوپيک پروستات از طريق مجرا

محمدرضا  محمدزاده رضائي

 
 
عنوان مقاله: گزارشي از وقوع يک عارضه بسيار نادر انفجار در مثانه در هنگام عمل حذف آندوسکوپيک پروستات از طريق مجرا
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده علوم پيراپزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : گزارشي از وقوع يک عارضه بسيار نادر انفجار در مثانه در هنگام عمل حذف آندوسکوپيک پروستات از طريق مجرا85332

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?