بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Efficacy of back care program in chronic back pain during pregnancy

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Chinese Clinical Medicine
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   87،91 )
 

Efficacy of back care program in chronic back pain during pregnancy

گلناز  قيم حسن خاني

 
 
عنوان مقاله: Efficacy of back care program in chronic back pain during pregnancy
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Efficacy of back care program in chronic back pain during pregnancy88770

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?