بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Declining tendency of human T-cell leukaemia virus type i carrier rates among blood donors in Mashhad, Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pathology
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   498،499 )
 

Declining tendency of human T-cell leukaemia virus type i carrier rates among blood donors in Mashhad, Iran

مهدي  ترحيني

 
 
عنوان مقاله: Declining tendency of human T-cell leukaemia virus type i carrier rates among blood donors in Mashhad, Iran
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: آسيب شناسي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Declining tendency of human T-cell leukaemia virus type i carrier rates among blood donors in Mashhad, Iran 88765

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?