بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Extra-Esophageal Manifestations of GastroesophagealReflux Disease: Controversies Between Epidemiologyand Clicnic

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The Open Respiratory Medicine Journal
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   121،126 )
 

Extra-Esophageal Manifestations of GastroesophagealReflux Disease: Controversies Between Epidemiologyand Clicnic

حميدرضا  صابر

 
 
عنوان مقاله: Extra-Esophageal Manifestations of GastroesophagealReflux Disease: Controversies Between Epidemiologyand Clicnic
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک: Hamid . saber @ gmail . cam
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Extra-Esophageal Manifestations of GastroesophagealReflux Disease: Controversies Between Epidemiologyand Clicnic91524

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?