بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Comparison between gutta-percha and Resilon retreatment

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of oral science
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   181،185 )
 

Comparison between gutta-percha and Resilon retreatment

محمد  زارعي

 
 
عنوان مقاله: Comparison between gutta-percha and Resilon retreatment
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس نشده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پرستاري
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Comparison between gutta-percha and Resilon retreatment88749

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?