بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTS

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Indian Journal of Medical Sciences
  دوره  :سال  1389 :صفحه   (   363،372 )
 

PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTS

مرتضي  بسکابادي

 
 
عنوان مقاله: PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTS
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTS91420

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?