بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complications

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Tanaffos
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   25،30 )
 

Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complications

حميد  عطاران

 
 
عنوان مقاله: Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complications
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: جراحي عمومي
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complications86674

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?