بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Advanced wastewater treatment using two-stage sand filtration

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
European Journal of Scientific Research
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   48،54 )
 

Advanced wastewater treatment using two-stage sand filtration

زهرا  طباطبائي

 
 
عنوان مقاله: Advanced wastewater treatment using two-stage sand filtration
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: بهداشت محيط
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Advanced wastewater treatment using two-stage sand filtration86657

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?