بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Analysis of -1082 IL-10 gene polymorphism in Iranian patients with generalized aggressive periodontitis

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Medical Science Monitor
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   510،514 )
 

Analysis of -1082 IL-10 gene polymorphism in Iranian patients with generalized aggressive periodontitis

احسان  ملتي

 
 
عنوان مقاله: Analysis of -1082 IL-10 gene polymorphism in Iranian patients with generalized aggressive periodontitis
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Analysis of -1082 IL-10 gene polymorphism in Iranian patients with generalized aggressive periodontitis86634

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?