بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The effects of genistein, a tyrosine kinase inhibitor on acute and chronic inflammation in diabetic mice

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Daru
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   6،10 )
 

The effects of genistein, a tyrosine kinase inhibitor on acute and chronic inflammation in diabetic mice

محمد  فاتحي حسن آباد

 
 
عنوان مقاله: The effects of genistein, a tyrosine kinase inhibitor on acute and chronic inflammation in diabetic mice
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: فارماکولوژي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The effects of genistein, a tyrosine kinase inhibitor on acute and chronic inflammation in diabetic mice85287

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |



Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?