بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Molecular cloning and expression of human gamma interferon (IFN-γ) full cDNA in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Immunology
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   1،8 )
 

Molecular cloning and expression of human gamma interferon (IFN-γ) full cDNA in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells

 

 
 
عنوان مقاله: Molecular cloning and expression of human gamma interferon (IFN-γ) full cDNA in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Molecular cloning and expression of human gamma interferon (IFN-γ) full cDNA in Chinese Hamster Ovary (CHO) cells85268

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?