بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Papillary thyroid microcarcinoma with large and cystic neck metastasis: Report of a case and review of articles

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Research in Medical Sciences
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   334،338 )
 

Papillary thyroid microcarcinoma with large and cystic neck metastasis: Report of a case and review of articles

مهرداد  کاتبي

 
 
عنوان مقاله: Papillary thyroid microcarcinoma with large and cystic neck metastasis: Report of a case and review of articles
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: آسيب شناسي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Papillary thyroid microcarcinoma with large and cystic neck metastasis: Report of a case and review of articles85266

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?