بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Nager s acrofacial dysostosis with hypertrophic cardiomyopathy.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Saudi Med J
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   1578،1581 )
 

Nager s acrofacial dysostosis with hypertrophic cardiomyopathy.

مهدي  کهرم

 
 
عنوان مقاله: Nager s acrofacial dysostosis with hypertrophic cardiomyopathy.
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: بيمارستان امام رضا(ع)
رشته تخصصی: جراحي عمومي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Nager s acrofacial dysostosis with hypertrophic cardiomyopathy.85265

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?