بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of cardiovascular and lipid profile abnormalities in obese children and adolescents

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Medical Sciences
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   87،90 )
 

Evaluation of cardiovascular and lipid profile abnormalities in obese children and adolescents

 

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of cardiovascular and lipid profile abnormalities in obese children and adolescents
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of cardiovascular and lipid profile abnormalities in obese children and adolescents85252

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?