بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   29،31 )
 

Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma

رامين  قاسمي

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: ايمني شناسي
دوره تحصیلی: فلوشيپ
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma85219

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?