بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Urethral advancement and glanuloplasty with V flap of the glans in the repair of anterior hypospadias

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Asian Journal of Surgery
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   180،184 )
 

Urethral advancement and glanuloplasty with V flap of the glans in the repair of anterior hypospadias

صادق  صادقي پوررودسري

 
 
عنوان مقاله: Urethral advancement and glanuloplasty with V flap of the glans in the repair of anterior hypospadias
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: جراحي اطفال
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Urethral advancement and glanuloplasty with V flap of the glans in the repair of anterior hypospadias85185

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?