بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brain

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
BMC Complement Altern Med
  دوره  :سال  91 :صفحه   (   76، )
 

Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brain

علي  گرجي

 
 
عنوان مقاله: Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brain
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brain91274

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?