بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Three novel CYP21A2 mutations and their protein modelling in patients with classical 21-hydroxylase deficiency from northeastern Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   335،341 )
 

Three novel CYP21A2 mutations and their protein modelling in patients with classical 21-hydroxylase deficiency from northeastern Iran

عليرضا  برادران هروي

 
 
عنوان مقاله: Three novel CYP21A2 mutations and their protein modelling in patients with classical 21-hydroxylase deficiency from northeastern Iran
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: پژوهشکده بوعلي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Three novel CYP21A2 mutations and their protein modelling in patients with classical 21-hydroxylase deficiency from northeastern Iran86558

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?