بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Comparison of Electrosurgical Pulpotomy with Zinc Oxide Eugenol or Zinc Polycarboxylate Cements Sub-Base

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The Journal of clinical pediatric dentistry
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   133،137 )
 

Comparison of Electrosurgical Pulpotomy with Zinc Oxide Eugenol or Zinc Polycarboxylate Cements Sub-Base

مرضيه  صاحب نسق

 
 
عنوان مقاله: Comparison of Electrosurgical Pulpotomy with Zinc Oxide Eugenol or Zinc Polycarboxylate Cements Sub-Base
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي کودکان
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Comparison of Electrosurgical Pulpotomy with Zinc Oxide Eugenol or Zinc Polycarboxylate Cements Sub-Base90449

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?