بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Economic knowledge of hospital managers and financial managers working in hospitals affiliated to Tehran University of medicals sciences, 2011

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Texas Journal of Science
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   279،283 )
 

Economic knowledge of hospital managers and financial managers working in hospitals affiliated to Tehran University of medicals sciences, 2011

 

 
 
عنوان مقاله: Economic knowledge of hospital managers and financial managers working in hospitals affiliated to Tehran University of medicals sciences, 2011
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Economic knowledge of hospital managers and financial managers working in hospitals affiliated to Tehran University of medicals sciences, 201190588

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?