بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Bilateral Metachronous Osteosarcoma of the Mandibular Body: A Case Report

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Chang Gung medical journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   66،69 )
 

Bilateral Metachronous Osteosarcoma of the Mandibular Body: A Case Report

فرامرز  بابازاده

 
 
عنوان مقاله: Bilateral Metachronous Osteosarcoma of the Mandibular Body: A Case Report
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: مربي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Bilateral Metachronous Osteosarcoma of the Mandibular Body: A Case Report90685

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?