بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Future of Medical Education Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   2،2 )
 

Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?

 

 
 
عنوان مقاله: Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?
نوع همکاری: نویسنده
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: editorial material
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?90689

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?