بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum Cavity

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Biological Sciences
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   1179،1182 )
 

Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum Cavity

ليلا  جهانگيري

 
 
عنوان مقاله: Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum Cavity
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: فارماکولوژي
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum Cavity86432

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?