بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Value of Automated ECG Interpretation in Diagnosis of Cardiac Disorders

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The Journal of Tehran University Heart Center
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   31،34 )
 

Value of Automated ECG Interpretation in Diagnosis of Cardiac Disorders

صديقه  فاطمي

 
 
عنوان مقاله: Value of Automated ECG Interpretation in Diagnosis of Cardiac Disorders
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Value of Automated ECG Interpretation in Diagnosis of Cardiac Disorders87617

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?