بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Safety Assessment of Ocimum Basilicum Hydroalcoholic Extract in Wistar Rats: Acute and Subchronic Toxicity Studies

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   645،653 )
 

Safety Assessment of Ocimum Basilicum Hydroalcoholic Extract in Wistar Rats: Acute and Subchronic Toxicity Studies

حميدرضا  راسخ

 
 
عنوان مقاله: Safety Assessment of Ocimum Basilicum Hydroalcoholic Extract in Wistar Rats: Acute and Subchronic Toxicity Studies
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Safety Assessment of Ocimum Basilicum Hydroalcoholic Extract in Wistar Rats: Acute and Subchronic Toxicity Studies90741

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?