بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

G2 chromosomal radiosensitivity and background frequency of sister chromatid exchanges of peripheral blood lymphocytes of breast cancer patients

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Radiation Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   167،174 )
 

G2 chromosomal radiosensitivity and background frequency of sister chromatid exchanges of peripheral blood lymphocytes of breast cancer patients

حسين  مزداراني

 
 
عنوان مقاله: G2 chromosomal radiosensitivity and background frequency of sister chromatid exchanges of peripheral blood lymphocytes of breast cancer patients
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشگاه تربيت مدرس
رشته تخصصی: فيزيک پزشکي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : G2 chromosomal radiosensitivity and background frequency of sister chromatid exchanges of peripheral blood lymphocytes of breast cancer patients90722

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?