بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Comparison of gastric ulcerogenicity of percolated extract of Anacardium occidentale (Cashew Nut) with indomethacin in rats

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pakistan journal of pharmaceutical sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   111،115 )
 

Comparison of gastric ulcerogenicity of percolated extract of Anacardium occidentale (Cashew Nut) with indomethacin in rats

عفت  بهروان

 
 
عنوان مقاله: Comparison of gastric ulcerogenicity of percolated extract of Anacardium occidentale (Cashew Nut) with indomethacin in rats
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: سم شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Comparison of gastric ulcerogenicity of percolated extract of Anacardium occidentale (Cashew Nut) with indomethacin in rats90630

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?