بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

How ethnicity affects risk of primary open-angle glaucome?

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
medical hypotheses
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   1225،1226 )
 

How ethnicity affects risk of primary open-angle glaucome?

امين  حسين زاده

 
 
عنوان مقاله: How ethnicity affects risk of primary open-angle glaucome?
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی: بهداشت عمومي
دوره تحصیلی: کارداني
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : How ethnicity affects risk of primary open-angle glaucome?87682

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?